VACATURE BESTUURSPLOEG

Jij zorgt er achter de schermen mee voor dat het Voedselbos een stevige basis heeft om te groeien en bloeien.

Profiel :

 • Je denkt graag strategisch en wil mee de visie van het voedselbos op langere termijn vorm geven.

 • Je kan zien waar de knelpunten zitten, welke kansen zich aandienen, welke stappen gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen.

 • Je bent bereid een bepaald traject mee te gaan in het voedselbosbestuur, minstens de maandelijkse vergaderingen.

 • Statuten,wetteksten, financiële tabellen schrikken je niet af, maar kan je analyseren en omzetten in actiepunten voor de vzw.

 • Je wil mee op zoek naar nieuwe financiering voor het voedselbos en ziet het eventueel zitten om mee een subsidiedossier uit te schrijven.

 • Je hebt kennis van netwerken/personen die onze werking kunnen verstevigen.

 • Je hebt een goede voeling met de plek en de kansen/uitdagingen in de omgeving.

 

Taakomschrijving :

 • lid van de bestuursvergadering om het juridische en financiële kader van de VZW mee vorm te geven en de visie neer te zetten en strategie uit te werken

 • verslagen neerschrijven en opvolgen

 • toetsen of werking en de doelstellingen van de vzw nog op een lijn staan

 • minstens maandelijks mee vergaderen (meestal in het Voedselbos, soms bij andere bestuursleden thuis)

 

Interesse?

Mail naar Bert op info@hetvoedselbos.be met jouw motivatie om de ploeg te versterken. Je loopt dan een traject mee in onze bestuursvergaderingen en op de volgende Algemene vergadering kan je dan jouw kandidatuur stellen om lid te worden van de raad van bestuur.